Chia sẻ Các Chỉ Báo Kỹ Thuật Hàng Đầu Sử Dụng Trong Giao Dịch Ngoại Hối

Peter Nguyen

Member
98
0

Phân tích Kỹ thuật Ngoại Hối là gì?​

Phân tích kỹ thuật dựa trên việc nghiên cứu hành động giá lịch sử để xác định các mẫu giá và dự đoán các chuyển động trong tương lai trên thị trường ngoại hối thông qua việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và các mẫu giá lịch sử.

Mặc dù phân tích kỹ thuật ngoại hối chủ yếu phụ thuộc vào các biểu đồ và mẫu, nhưng nó cũng bao gồm các khía cạnh của kinh tế học hành vi và quản lý rủi ro. Mục tiêu chính đằng sau phân tích kỹ thuật là xác định cơ hội giao dịch và dự đoán hướng giá.

Các Chỉ báo kỹ thuật hàng đầu được sử dụng trong phân tích Ngoại Hối​

Đường trung bình động (MA)​

Đường trung bình động (MA) là một phép tính để phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng sự thay đổi trung bình trong một chuỗi dữ liệu theo thời gian. Đây là một chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng để xác định và phát hiện các xu hướng thị trường. Nó rất phổ biến vì nó đơn giản, linh hoạt và dễ áp dụng.

Dải bollinger​

Chỉ báo dải Bollinger được sử dụng để đo lường sự biến động của giá và xác định điểm vào và ra cho các giao dịch. Chỉ báo bao gồm ba phần chính; các dải trên, giữa và dưới. Các dải này được sử dụng như một chỉ báo về các điều kiện quá bán và quá mua thông qua việc cung cấp phạm vi giao dịch cho giá. Các biên độ càng hẹp thì giá biến động càng thấp. Các dải càng rộng thì giá càng biến động cao.

Đường trung bình động hội tụ và phân kỳ (MACD)​

MACD là một chỉ báo động lượng theo xu hướng đánh giá các lực lượng thị trường và cho biết những thay đổi về động lượng, hướng và sức mạnh của xu hướng giá. MACD được tính bằng cách trừ đường trung bình động hàm mũ (EMA) dài hạn cho đường EMA ngắn hạn. Chỉ báo tăng giá khi đường MACD hướng lên và giảm khi nó giảm xuống dưới mức 0.
 
The Smart Telegram Copy Trading
Top Bottom