Chia sẻ Các nguyên tắc cơ bản của giao dịch trên thị trường ngoại hối

Peter Nguyen

Member
98
0
Các nhà giao dịch mới thường chưa nắm rõ các nguyên tắc cơ bản của thị trường. Biến động giá trị tiền tệ dựa trên các yếu tố kinh tế, chính trị và môi trường khác nhau. Ví dụ, thị trường ngoại hối với doanh thu trung bình hàng ngày giao động khoảng $ 6,6 nghìn tỷ đô la Mỹ.

Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu về chuyển động của giá thông qua lịch sử biến động, các nhà giao dịch xem xét các tỷ giá trước đó để xác định các quyết định trong tương lai. Phân tích cơ bản tiếp cận các giao dịch theo quan điểm kinh tế lượng, xã hội và chính trị có thể ảnh hưởng đến giá tiền tệ, sau đó kích hoạt các cơ hội giao dịch tiềm năng.

Giả và thật​

Các nguyên tắc cơ bản là một trong những yếu tố quan trọng nhất mà các nhà giao dịch sử dụng để thực hiện các quyết định giao dịch. Trong thời công nghệ ngày nay, hầu hết các nhà giao dịch thu thập thông tin thông qua các trang web và các nguồn khác cung cấp các bản cập nhật và sự kiện có thể ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối.

Do khả năng tiếp cận thông tin là vô hạn, không có gì lạ khi vấp phải những thông tin bịa đặt có thể gây ra tác động tiêu cực cho cả người bán và người mua. Hãy chịu trách nhiệm kiểm tra thực tế, xác thực và xác minh thông tin trước khi thực hiện các lệnh giao dịch.

Sự tham gia và sự sợ hãi​

Về mặt kỹ thuật, các nhà giao dịch không thể can thiệp vào biến động thị trường, tuy nhiên, có khả năng xảy ra những biến động tạm thời do sự tham gia của các tổ chức. Vào năm 2002, có một sự việc xảy ra liên quan đến Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, trong đó nỗi lo sợ đồng USD giảm giá đã ảnh hưởng đến việc họ phải mua một lượng lớn Đô la Mỹ để bảo vệ ngành xuất khẩu của mình.

Do sự thúc đẩy mua USD, vì vậy, giá đã tăng 150 pips trong vòng vài phút sau khi thực hiện lệnh. Bài học cần chú ý từ sự cố này không phải là số lượng mà là sự sợ hãi và phản ứng cảm tính gây ra sự chuyển động của thị trường.

Các nhà giao dịch nên tách biệt cảm xúc và tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật cũng như kiến thức cơ bản khi đưa ra quyết định giao dịch. Các nhà giao dịch được khuyến khích đưa ra và tuân thủ một kế hoạch và chiến lược cụ thể để ngăn chặn những diễn giải sai do phản ứng bốc đồng. Bằng cách kiểm tra các dữ kiện và kỹ thuật, các nhà giao dịch có thể yên tâm rằng họ đang hành động từ góc độ kỹ thuật và phân tích cơ bản.
 
The Smart Telegram Copy Trading
Top Bottom