Chia sẻ Cách Chọn Đòn Bẩy Forex Phù Hợp

Peter Nguyen

Member
110
0
Đòn bẩy là gì?
Đòn bẩy đề cập đến việc sử dụng tiền đi vay (vốn) để tài trợ cho một khoản đầu tư hoặc thương mại có thể nhân lên lợi nhuận tiềm năng. Đồng thời, đòn bẩy cũng sẽ nhân lên rủi ro giảm giá liên quan đến giao dịch thua lỗ. Với đòn bẩy, nhà giao dịch có thể vay vốn để tăng đáng kể vị thế giao dịch của họ ngoài những gì họ có thể đạt được với số vốn giao dịch hạn chế của mình.

Hãy tưởng tượng bạn có $1,000 đô la trong tài khoản giao dịch của mình và bạn muốn mở một lệnh $100,000 đô la, có nghĩa là bạn đang giao dịch 100 lần (đòn bẩy 1:100) số vốn của mình. Đòn bẩy được áp dụng cho các sản phẩm tài chính khác nhau như CFD, Cổ phiếu, Tiền điện tử và Ngoại hối.

Đòn bẩy trong Giao dịch Ngoại hối
Giao dịch đòn bẩy là một chiến lược phổ biến trong thị trường Ngoại hối vì nó cung cấp một trong những mức đòn bẩy cao nhất có sẵn cho các nhà giao dịch. Đòn bẩy ngoại hối cho phép các nhà giao dịch vay tiền từ công ty môi giới của họ để mở các vị thế giao dịch lớn hơn, do đó tăng cơ hội sinh lời của họ.

Trong Forex, giao dịch đòn bẩy cũng có thể được gọi là giao dịch ký quỹ, vì ký quỹ là số tiền cần thiết như một khoản ký quỹ trung thực để mở một giao dịch mới với tài khoản của bạn. $1000 trong tài khoản đòn bẩy 1:1000 là tiền ký quỹ của bạn. Yêu cầu ký quỹ có thể khác nhau tùy thuộc vào quy mô giao dịch của bạn.

Làm thế nào để Chọn Đòn bẩy Forex Phù hợp?
Các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng các mức đòn bẩy forex phù hợp khác nhau dựa trên chiến lược giao dịch và khả năng dự đoán các chuyển động thị trường của họ. Thông thường, các nhà giao dịch ngắn hạn như các nhà giao dịch lướt sóng và các nhà giao dịch trong ngày có xu hướng giao dịch với đòn bẩy cao vì họ thường tìm kiếm những thay đổi về giá trong một thời gian ngắn. Ngược lại, các nhà giao dịch dài hạn thường sử dụng mức đòn bẩy thấp.

Dưới đây là cách Chọn Đòn bẩy forex Phù hợp.

Bất kể đòn bẩy hấp dẫn có vẻ như thế nào, bạn nên luôn nhớ rằng đòn bẩy quá mức có thể xóa sạch toàn bộ số vốn ban đầu của bạn chỉ trong vài giây. Đòn bẩy liên quan trực tiếp đến vốn chủ sở hữu của tài khoản giao dịch ngoại hối của bạn.

Giả sử bạn đang giao dịch một cặp tiền tệ với $100 và bạn không sử dụng đòn bẩy. Bạn có thể đạt được các kết quả sau:
  • mức tăng thêm $10, bạn sẽ nhận được lợi nhuận là $10.
  • Nếu giao dịch giảm $10, bạn sẽ bị lỗ $10.
Khi bạn áp dụng đòn bẩy 1:100, bạn sẽ nhận được các kết quả khác nhau:
  • Với mức tăng thêm $10, bạn nhận được lợi nhuận là $100.
  • Nếu giao dịch giảm $10, bạn sẽ bị lỗ $100.
Đòn bẩy của bạn càng lớn, vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn sẽ càng biến động. Tương tự như vậy, đòn bẩy ít hơn có nghĩa là vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn sẽ ít biến động hơn.

Đòn bẩy forex phù hợp cho Tài khoản Forex $100
Nếu bạn là nhà giao dịch có số dư là $100, bạn có thể bắt đầu với mức đòn bẩy 1:100, vì nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp khuyến nghị tỷ lệ đòn bẩy forex phù hợp này. Giao dịch với đòn bẩy 1:100, bạn sẽ có số vốn giao dịch là $10,000 để mở các giao dịch tiền tệ ngoại hối với đòn bẩy 100:1; nhà môi giới của bạn cung cấp cho bạn $100 cho mỗi một đô la bạn có trong tài khoản ngoại hối của mình.

Với đòn bẩy 1:100, nhà môi giới của bạn mang lại cho bạn $100 cho mỗi $1 bạn giao dịch. Nói một cách dễ hiểu, nếu số dư giao dịch của bạn là $100, thì bạn có thể giao dịch $10,000 ($100*100). Nhưng trước khi bắt đầu giao dịch, bạn cần quản lý rủi ro hợp lý để đảm bảo không thổi bay số dư giao dịch của mình.
 
Top Bottom