tin kinh tế Cán cân thương mại của trung quốc trong tháng 5: 296 tỷ cny (trước đó là 276,5 tỷ cny)

  • Thread starter admin
  • Ngày gửi
  • Replies 0
  • Views 8
The Smart Telegram Copy Trading
Cập nhật liên tục các thông tin liên quan đến thị trường Forex trong và ngoài nước

Cán cân thương mại của Trung Quốc trong tháng 5:​

  • trước đó là 276,5 tỷ CNY
Xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước: + 18,1% so với cùng kỳ năm trước

  • trước đó là + 22,2%
Nhập khẩu so với cùng kỳ năm trước: + 39,5% so với cùng kỳ năm trước

  • trước đó là + 32,2%
nhiều hơn nữa để đến

---

Và, tính theo USD

Cán cân thương mại của Trung Quốc: 45,53 tỷ USD

  • dự kiến 50,5 tỷ đô la, trước đó là 42,9 tỷ đô la
Xuất khẩu: + 27,9% so với cùng kỳ năm trước

  • dự kiến + 32,1%, trước + 32,3%
Nhập khẩu: + 51,1% so với cùng kỳ năm trước

  • dự kiến + 51,5%, trước đó là + 43,1%
 
Top Bottom