Cảnh báo sàn honorFX (honorfx, honor fx, honor_fx) chuyên lừa đảo, không cho rút tiền và khóa tài khoản của khách hàng hàng | Cộng Đồng Forex Việt | Cộng Đồng Forex Việt

Diễn Đàn Cảnh báo sàn honorFX (honorfx, honor fx, honor_fx) chuyên lừa đảo, không cho rút tiền và khóa tài khoản của khách hàng hàng

Siền rút tối đa sau ngày 20-07-2022.png


Tài khoản MT5 của tôi là 920046, tôi đã tham gia từ 2/6/2022. Khi có lời bên sàn cho rút một vài lần để làm lòng tin cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên sau đó tôi có rút tiền 5000 USD và lệnh vẫn được duyệt, ban đầu vẫn được trừ vào tài khoản giao dịch, tuy nhiên sau đó trong khoảng vài giờ, tiền sẽ không về tài khoản cá nhân mà được cộng lại vào tài khoản giao dịch, hành động này cứ lập đị lặp lại từ thứ 6 tuần trước – ngày 08/07/2022 đến nay (Tức là tôi cứ rút tiền thì ban đầu trừ tiền vào tài khoản giao dịch, nhưng sau đó số tiền đó lại được cộng vào tài khoản). Khi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của sàn có đầu số tại Việt Nam là 1900292920 thì được giải thích là thông tin cá nhân của ngân hàng có sự sai sót, giải thích của bộ phậm chăm sóc khách không thực sự thuyết phục vì tôi đã rút vài lần thành công rồi. Hiện này số tiền mà Sàn honorFX chiếm đoạt của tôi là 88654 USD

Sau nhiều lần viết thư vào bộ phậm hỗ trợ cửa sàn support@honorfx.comsupport.vietnam@honorfx.com nhưng không nhân được hồi âm thì đến chiều ngày 13/07/2020 Tài khoản của tôi đã bị khóa (Không thể truy cập được nữa)

Tôi đăng bài nên trang này yêu cầu Sàn honorfx trả lại tiền cho tôi. Và tiện đây các nhà đầu tư đang tham gia nên cận trọng với sàn này và các nhà đầu tư mới thì nên tránh xa sàn Honorfx này kẻo mất tiền oan dẫn khuynh gia bại sản.
https://infofx.vn/exposure/san-hono...ut-tien-va-khoa-tai-khoan-cua-khach-hang.html
 

Thanhbinh

New member
9
0
Nhiều nhà đầu tư đã cảnh bảo về sự lùa đào của sàn #honorfx này. Xem bài viết dưới đây
 
Top Bottom