Cci là gì? - hệ thống giao dịch dùng cci

The Smart Telegram Copy Trading


Thị trường tài chính hiện nay có một số chỉ báo kỹ thuật được dùng để đo lường sức mạnh xu hướng thị trường, đặc biệt hiệu quả với thị trường forex. Một trong số đó là chỉ báo CCI, hay còn gọi là Commodity Channel Index.

Đây là phương pháp giúp trade breakout hiệu quả hơn.
Thông số cài đặt CCI

Indicator sử dụng : CCI (Commodity Channel Index) để mức mặc định 20 (trong MT4 thì CCI nằm trong Insert > Indicator > Oscillator) Sử dụng trên biểu đồ ngày hoặc chart giờ

Nguyên tắc mua vào:

- Dùng CCI 20

- Ghi nhớ lần cuối cùng CCI vượt lên mức +100 trước khi giảm xuống dưới mức +100.

- Đo mức đỉnh CCI và ghi lại

- Dùng giá đỉnh của cây nến đó để dừng lỗ

- Nếu CCI vượt lên mức +100 và nếu giá trị của nó vượt đỉnh trước, MUA VÀO tại mức giá khi cây nến đó đóng cửa

- Dùng mức giá đáy của cây nến đó để dừng lỗ

- Nếu giá đi theo hướng thuận hướng trade theo một số pips nhất định, chốt ½ lệnh và dời ½ còn lại về hòa vốn.

- Chốt lời toàn bộ khi lệnh lời gấp 2 lần dừng lỗ (vd dừng lỗ 10 pips thì đạt 20 pips chốt hết).

Nguyên tắc bán ra:

- Dùng CCI 20

- Ghi nhớ lần cuối CCI nằm dưới mức -100 trước khi vượt lên trên -100.

- Đo giá đỉnh CCI đạt được và ghi lại

- Nếu CCI lại xuống dưới -100 và nếu giá trị của nó lại vượt xuống mức đáy trước, BÁN RA tại thời điểm đóng cửa cây nến đó.

- Dùng giá đỉnh của cây nến đó để dừng lỗ

- Nếu giá đi theo hướng thuận hướng trade theo một số pips nhất định, chốt ½ lệnh và dời ½ còn lại về hòa vốn.

- Chốt lời toàn bộ khi lệnh lời gấp 2 lần dừng lỗ (vd dừng lỗ 10 pips thì đạt 20 pips chốt hết).


MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ NHẬN ĐỊNH CCI

Dự đoán breakout:

Đối với cách sử dụng này, CCI là một chỉ báo chậm. Cụ thể như sau:

Đối với lệnh mua: CCI tăng hơn +100 (hoặc +200) cho tín hiệu của một xu hướng tăng


Đối với lệnh bán: Ngược lại, khi CCI giảm hơn -100 (hoặc -200) cho thấy tín hiệu của một xu hướng giảm.


Đối với cách sử dụng này, CCI sẽ là một chỉ báo sớm. Cụ thể như sau:

Đối với lệnh mua: CCI giảm hơn -100 (hoặc -200), thị trường đang quá bán, cho tín hiệu giá sẽ tăng trở lại. SL tại Swing đảo chiều.


Đối với lệnh bán: CCI tăng +100 (hoặc +200), thị trường đang quá mua, cho tín hiệu giá sẽ giảm, SL tại Swing đảo chiều.


Dự đoán xu hướng mới bằng các phân kỳ:

Cụ thể:

Đối với lệnh mua: Giá đang tạo đáy thấp hơn, trong khi CCI tạo đáy cao hơn, dự báo một xu hướng tăng. 
The Smart Telegram Copy Trading
Top Bottom