Chia sẻ Cục Dự trữ Liên bang là gì? Cách Fed kiểm soát giá trị USD

Peter Nguyen

Member
110
0

Cục Dự Trữ Liên Bang Là Gì?​

Cục Dự trữ Liên bang, Fed, là ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ. Fed củng cố sự ổn định của hệ thống tài chính, thiết lập chính sách tiền tệ và giám sát các ngân hàng trên toàn quốc. Các trách nhiệm khác bao gồm ổn định thị trường tài chính, điều tiết hệ thống ngân hàng và thực hiện các dịch vụ tài chính cho chính phủ. Hệ thống dự trữ liên bang định hình hệ thống tài chính bằng cách ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh tài chính của nền kinh tế.

Giải thích về Hệ thống Dự trữ Liên bang​

Fed được thành lập cách đây hơn một thế kỷ, sau khi Quốc hội thông qua Đạo luật Dự trữ Liên bang năm 1913 trong bối cảnh khủng hoảng tài chính năm 1907. Ban đầu, Quốc hội thiết kế Fed như một cơ sở thành lập các ngân hàng Dự trữ Liên bang và giám sát hiệu quả ngân hàng. hệ thống tại Hoa Kỳ.

Trong những năm qua, quyền hạn của Fed đã mở rộng để giám sát và kiểm soát tất cả các khía cạnh tài chính. Hiện tại, Fed thực hiện chính sách tiền tệ nhằm duy trì ổn định giá cả và tối đa hóa việc làm bằng cách sử dụng các công cụ tiền tệ. Ngoài việc giám sát hệ thống ngân hàng.

Fed thực hiện năm chức năng chính để thúc đẩy hoạt động hiệu quả của nền kinh tế Hoa Kỳ và lợi ích công cộng.
  1. Fed thực hiện chính sách tiền tệ để đạt được việc làm tối đa, ổn định giá cả và lãi suất dài hạn vừa phải trong nền kinh tế Hoa Kỳ. Thúc đẩy sự ổn định của hệ thống tài chính và hành động để giảm thiểu và ngăn chặn rủi ro hệ thống thông qua giám sát và tham gia tích cực.
  2. Thúc đẩy sự ổn định của hệ thống tài chính và hành động để giảm thiểu và ngăn chặn rủi ro hệ thống thông qua giám sát và tham gia tích cực.
  3. Duy trì sự an toàn và lành mạnh của các tổ chức tài chính cá nhân trong khi giám sát tác động của chúng đối với hệ thống tài chính.
  4. Nâng cao tính hiệu quả và an toàn của hệ thống thanh toán thông qua các dịch vụ cho ngành ngân hàng và chính phủ Hoa Kỳ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch và thanh toán bằng đô la Mỹ.

Lãi suất và nhiệm vụ chính sách​

Ngân hàng trung ương áp dụng một chính sách mở rộng bao gồm giảm lãi suất để làm cho việc đi vay trở nên rẻ hơn. Điều này cho phép các cá nhân và doanh nghiệp vay và chi tiêu nhiều hơn. Điều đó thường xảy ra trong thời kỳ nền kinh tế tăng trưởng chậm lại. Với nhu cầu cao hơn, việc làm tăng lên, thất nghiệp giảm và giá cả tăng. Đó là khi chính sách chuyển sang giai đoạn điều chỉnh bằng cách tăng lãi suất.

Lãi suất tăng thường được coi là cú hãm phanh của nền kinh tế. Nó giúp làm chậm nền kinh tế và giữ cho nó không quá nóng. Tỷ lệ cao hơn làm cho chi phí đi vay và chi tiêu cao hơn, do đó các doanh nghiệp và người tiêu dùng vay ít hơn và làm chậm lại nền kinh tế.
 
Top Bottom