tin kinh tế Dự thảo kế hoạch tài khóa của nhật bản: muốn ngăn chặn giảm phát, muốn cải cách tài khóa và đạt mục tiêu boj 2%

  • Thread starter admin
  • Ngày gửi
  • Replies 0
  • Views 14
The Smart Telegram Copy Trading
Cập nhật liên tục các thông tin liên quan đến thị trường Forex trong và ngoài nước

Các mục tiêu cao cả thực sự cho kế hoạch cải cách tài khóa của chính phủ Nhật Bản.​


  • sẽ nỗ lực cải cách tài khóa, thực hiện chính sách kinh tế linh hoạt 'không do dự'
  • hy vọng BOJ đạt được mục tiêu lạm phát 2% dựa trên các diễn biến kinh tế, giá cả, tài chính
  • sẽ tìm cách đưa nền kinh tế trở lại mức trước tiền sinh sản với 'quyết tâm' ngăn chặn giảm phát trở lại
  • nhằm đạt được mục tiêu phục hồi kinh tế do nhu cầu tư nhân thúc đẩy các doanh nghiệp thúc đẩy năng suất, tăng lương
  • thúc đẩy đầu tư xanh, kỹ thuật số bằng cách thu hút nhu cầu tư nhân
  • kế hoạch tài chính bao gồm đề cập đến mục tiêu cân đối chính của Nhật Bản, từ ngữ chính xác vẫn đang được thảo luận
 
Top Bottom