Chia sẻ Ea hỗ trợ tính khối lượng vào lệnh

Đây là một công cụ đơn giản để hỗ trợ tính số lots giao dịch dựa vào rủi ro theo % tài khoản giúp quản lý vốn tốt hơn:
Cách sử dụng rất đơn giản:
Cách 1: + Ấn vào nút [Place Stoploss] EA sẽ vẽ ra một đường ngang tượng trưng cho SL của lệnh
+ Kéo đường ngang này tới vị trí bạn muốn đặt SL, xem thông số xuất hiện ở bảng bên trái
+ Ấn vào nút [Buy] hoặc [Sell] để vào lệnh với số lots và SL tương ứng

Cách 2: + Nếu bạn xác định sẽ vào lệnh với SL cố định thì điền SL vào mục ManualSL trong Input
+ Ấn vào nút [Buy] hoặc [Sell] để vẽ đường thẳng SL với khoảng cách như trên
+ Ấn [Buy] hoặc [Sell] lần nữa để kích hoạt lệnh

Các thông số Input: + MagicNumber: Số bất kì đặc trưng cho EA
+ RiskPercent: Rủi ro mỗi lệnh
+ MinSL: Stoploss nhỏ nhất, bé hơn sẽ ko kích hoạt được lệnh
+ ManualSL: Stoploss mặc định nếu dùng cách 2 ở trên
 

Đính kèm

  • EA Tinh khoi luong lenh.rar
    22.5 KB · Lượt xem: 19
Xem thêm với chủ đề tương tự
Top Bottom