Ea hỗ trợ tính khối lượng vào lệnh | Cộng Đồng Forex Việt | Cộng Đồng Forex Việt

Chia sẻ Ea hỗ trợ tính khối lượng vào lệnh

Đây là một công cụ đơn giản để hỗ trợ tính số lots giao dịch dựa vào rủi ro theo % tài khoản giúp quản lý vốn tốt hơn:
Cách sử dụng rất đơn giản:
Cách 1: + Ấn vào nút [Place Stoploss] EA sẽ vẽ ra một đường ngang tượng trưng cho SL của lệnh
+ Kéo đường ngang này tới vị trí bạn muốn đặt SL, xem thông số xuất hiện ở bảng bên trái
+ Ấn vào nút [Buy] hoặc [Sell] để vào lệnh với số lots và SL tương ứng

Cách 2: + Nếu bạn xác định sẽ vào lệnh với SL cố định thì điền SL vào mục ManualSL trong Input
+ Ấn vào nút [Buy] hoặc [Sell] để vẽ đường thẳng SL với khoảng cách như trên
+ Ấn [Buy] hoặc [Sell] lần nữa để kích hoạt lệnh

Các thông số Input: + MagicNumber: Số bất kì đặc trưng cho EA
+ RiskPercent: Rủi ro mỗi lệnh
+ MinSL: Stoploss nhỏ nhất, bé hơn sẽ ko kích hoạt được lệnh
+ ManualSL: Stoploss mặc định nếu dùng cách 2 ở trên
 

Đính kèm

  • EA Tinh khoi luong lenh.rar
    22.5 KB · Lượt xem: 43
Top Bottom