tin kinh tế Eu, hoa kỳ mong muốn chấm dứt đại dịch covid-19, tiêm chủng cho 2/3 thế giới vào cuối năm sau

The Smart Telegram Copy Trading
Cập nhật liên tục các thông tin liên quan đến thị trường Forex trong và ngoài nước

Reuters đưa tin, trích dẫn một dự thảo tài liệu chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa EU và Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 6 tại Brussels​

Văn bản cũng cho biết cả hai bên cam kết dỡ bỏ thuế quan thép trước ngày 1 tháng 12 và cũng tránh bất kỳ tranh chấp thương mại nào tiếp theo. Một chút mơ tưởng nhưng chúng ta sẽ thấy mọi thứ diễn ra như thế nào trong những tháng tới.

Thêm vào tiêu đề, họ cũng kêu gọi một nghiên cứu mới về nguồn gốc của đại dịch COVID-19, có khả năng sẽ không xảy ra với Trung Quốc một lần nữa.
 
The Smart Telegram Copy Trading
Top Bottom