Chia sẻ Hướng Dẫn Cho Người Mới Bắt Đầu Về Phân Tích Kỹ Thuật Ngoại Hối

Peter Nguyen

Member
110
0
Phân tích kỹ thuật dựa trên việc nghiên cứu hành động giá lịch sử để xác định các mẫu giá và dự đoán các chuyển động trong tương lai trên thị trường ngoại hối thông qua việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và các mẫu giá lịch sử.

Mặc dù phân tích kỹ thuật ngoại hối chủ yếu phụ thuộc vào các biểu đồ và mẫu, nhưng nó cũng bao gồm các khía cạnh của kinh tế học hành vi và quản lý rủi ro. Mục tiêu chính đằng sau phân tích kỹ thuật là xác định cơ hội giao dịch và dự đoán hướng giá.

Mặt khác, phân tích nền tảng là đánh giá giá của một loại tiền tệ và đánh giá các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá trị của nó trong tương lai, bao gồm các ảnh hưởng bên ngoài, cũng như báo cáo tài chính và xu hướng kinh tế.

Trong khi phân tích nền tảng phân tích các yếu tố cơ bản và kinh tế, thì phân tích kỹ thuậtxu hướng xác định xu hướng giá, điều này có thể thuận tiện do các yếu tố cơ bản gây ra.

Các khái niệm cốt lõi của phân tích kỹ thuật​

  1. Lịch sử lặp lại:
Về cơ bản, người ta tin rằng cảm xúc của con người là động lực chính dẫn đến giá cả trên thị trường tài chính. Do đó, hành động giá lịch sử có khả năng được lặp lại một khi các nhà giao dịch trải qua những cảm xúc tương tự.
  1. Giá cả di chuyển theo xu hướng:
Khái niệm này phản ánh thực tế là giá không di chuyển ngẫu nhiên, khi chúng tuân theo các xu hướng cụ thể. Mục tiêu của phân tích kỹ thuật là xác định các xu hướng này và dự đoán các xu hướng trong tương lai.
  1. Hành động giá là tất cả:
Điều này dựa trên giả định rằng biểu đồ giá phản ánh những gì bạn cần biết về giá. Để phân tích thị trường, tất cả những gì bạn phải làm là phân tích chuyển động của giá.

Công cụ kỹ thuật​

Khi nói đến các công cụ và chỉ báo kỹ thuật, có rất nhiều công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật có thể giúp bạn xác định các cơ hội giao dịch tốt. Chúng thay đổi từ đơn giản như trong đường xu hướng đến các phép tính toán học phức tạp. Tuy nhiên, các nền tảng giao dịch tiên tiến thực hiện tất cả công việc tính toán cho bạn. Các công cụ kỹ thuật phổ biến nhất là:

Đường xu hướng và Kênh giá:​

Đường xu hướng là một kỹ thuật biểu đồ sử dụng các đường để đơn giản hóa hướng của tiền tệ. Trong khi một kênh bao gồm hai đường xu hướng song song với nhau. Kênh có thể được sử dụng để diễn giải các mức hỗ trợkháng cự. Đường xu hướng giúp xác định các điểm vào và ra thông qua các mức hỗ trợ và kháng cự. Đọc thêm về Phân tích xu hướng trong giao dịch ngoại hối.

Trung bình động:​

Chỉ báo trung bình động là một chỉ báo kỹ thuật theo xu hướng thường được sử dụng để xác định các mức hỗ trợkháng cự cũng như xu hướng tổng thể. Họ sử dụng phép tính dữ liệu để phân tích sự thay đổi trung bình trong chuỗi dữ liệu theo thời gian.
 
Top Bottom