Lạm phát là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến Giá trị của tiền tệ? | Cộng Đồng Forex Việt

Chia sẻ Lạm phát là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến Giá trị của tiền tệ?

HangNguyen

Member
99
0
Lạm phát là một chỉ số kinh tế đo lường tốc độ thay đổi của giá cả hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế theo thời gian. Nó phản ánh sự suy giảm sức mua của tiền tệ. Tỷ lệ lạm phát được đo bằng một tỷ lệ phần trăm cho thấy sự gia tăng của giá cả.

Các động lực chính của lạm phát là gì?​

  • Chính sách tiền tệ: Thông qua chính sách tiền tệ, các ngân hàng trung ương kiểm soát việc cung ứng tiền tệ trên thị trường. Cung tiền dư thừa dẫn đến giá cả cao hơn và giá trị của đồng tiền ngày càng giảm.
  • Chính sách tài khóa: Nó hướng dẫn mức vay và chi tiêu của nền kinh tế. Các khoản vay, nợ cao hơn, dẫn đến tăng thuế và in thêm tiền để trả nợ, điều này làm suy yếu tiền tệ do cung cao hơn, khiến giá cả tăng lên.
  • Tăng cầu: Khoảng cách giữa cầu cao hơn và cung thấp hơn là nguyên nhân chính gây ra lạm phát.
  • Chi phí cao hơn: Giá hàng hóa và dịch vụ tăng do chi phí sản xuất tăng, tạo ra áp lực lạm phát.
  • Lãi suất: Những thay đổi trong lãi suất có tác động trực tiếp đến lạm phát. Tỷ giá cao hơn chống lại áp lực lạm phát trong giá cả, trong khi tỷ giá thấp hơn hỗ trợ giá tăng.

Ảnh hưởng của lạm phát​

Tỷ lệ lạm phát gia tăng có thể gây ra nhiều thứ hơn là làm giảm sức mua của tiền tệ. Nó cũng có thể dẫn đến tăng trưởng kinh tế nhanh hơn vì nó có thể là dấu hiệu của nhu cầu tăng lên. Nó có thể dẫn đến tăng chi phí do nhu cầu tăng lương của người lao động để theo kịp áp lực lạm phát. Điều này có thể làm tăng tỷ lệ thất nghiệp do các công ty sẽ phải sa thải công nhân để theo kịp chi phí.


Lạm phát khiến đồng tiền quốc gia giảm giá, điều này có thể mang lại lợi ích cho các nhà xuất khẩu bằng cách làm cho hàng hóa của họ có giá cả phù hợp hơn với nhu cầu nước ngoài. Mặt khác, giá cao hơn ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà nhập khẩu do hàng hóa sản xuất ở nước ngoài trở nên đắt hơn.

Ba loại lạm phát​

Có ba loại lạm phát phổ biến: Cầu kéo, đẩy chi phí và tích hợp.

  1. Lạm phát cầu kéo: Là kết quả của việc cầu hàng hóa và dịch vụ ngày càng tăng vượt quá khả năng sản xuất do cung tiền và tín dụng trong nền kinh tế tăng lên. Khoảng cách giữa nhu cầu cao và cung thấp tạo ra áp lực lạm phát lên giá cả.
  2. Lạm phát đẩy chi phí: Nó được thúc đẩy bởi chi phí sản xuất cao hơn, như giá nguyên vật liệu tăng. Điều này có thể dẫn đến giảm tổng cung hàng hóa và dịch vụ và dẫn đến giá tiêu dùng cao hơn.
  3. Lạm phát tích hợp: Kỳ vọng về áp lực giá cả trong tương lai tạo ra lạm phát tích hợp thông qua việc tăng lương để đủ khả năng chi trả chi phí sinh hoạt cao hơn. Điều này dẫn đến chi phí sản xuất cao hơn, khiến giá cả cuối cùng tăng lên.
 
Top Bottom