Mô hình nến gravestone doji - doji bia mộ | Cộng Đồng Forex Việt | Cộng Đồng Forex Việt

Mô hình nến gravestone doji - doji bia mộ

Nến Doji bia mộ​


Nến doji bia mộ là một nến đảo chiều tại đỉnh. Một doji bia mộ là một doji đặc thù có giá mở cửa và đóng cửa nằm ở đáy nến và nến có bóng trên dài và không có bóng dưới (nếu có bóng dưới rất nhỏ thì mô hình này vẫn đúng). Vào lúc mở cửa, bên mua đã tiếp tục xu hướng tăng trước đó và đẩy giá lên cao hơn, tuy nhiên trong ngày giá đã đạt đến mốc bên bán nắm quyền kiểm soát và đẩy giá ngược lại về mốc giá mở cửa. Theo Nison (1991, p. 159), bóng nến trên càng dài và giá càng tăng cao, nến doji bia mộ sẽ tạo sự đảo chiều càng mạnh. Mặc dù nến doji bia mộ là một dạng đặc thù của nến bắn sao (shooting star), Nison (1991, p. 161) phát biểu rằng doji bia mộ có khả năng tạo giá giảm nhiều hơn nến bắn sao.
Đối nghịch với nến doji bia bộ là nến doji chuồn chuồn

Biểu đồ minh họa nến Doji bia mộ​


Mô hình trên của Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) cho thấy một doji bia mộ đánh dấu đỉnh của một xu hướng tăng. Có thể thấy rằng đỉnh của bóng trên của doji bia mộ tạo nên vùng kháng cự mà không bị phá vỡ những ngày sau đó.
Nguồn Finvids.com​
 
Top Bottom