Những Động Lực Thị Trường Mà Bạn Nên Biết! | Cộng Đồng Forex Việt

Chia sẻ Những Động Lực Thị Trường Mà Bạn Nên Biết!

Peter Nguyen

Member
129
0

Động lực Thị trường ngoại hối là gì – Ý nghĩa và định nghĩa!​

Thuật ngữ “động lực thị trường” có thể được sử dụng để mô tả bất kỳ sự kiện hoặc sự kiện nào có khả năng ảnh hưởng đến thị trường và di chuyển thị trường theo hướng này hay hướng khác.

Có một số động lực thị trường cho giao dịch ngoại hối ngày nay đưa ra định hướng và gia tăng sự biến động trong thời gian ngắn hạn. Thông thường, trước khi tin tức được công bố, tỷ giá hối đoái của một cặp tiền tệ tương đối ổn định và nó bắt đầu dao động ngay sau khi tin tức được công khai.

1. Chỉ số kinh tế:​

Dữ liệu thống kê và dữ liệu về kết quả hoạt động của một khu vực kinh tế hoặc nền kinh tế nhất định được coi là các chỉ tiêu kinh tế.
Sau đây là một số điều quan trọng nhất:
 • Tổng sản phẩm quốc nội (GDP): GDP đo lường quy mô tổng thể của nền kinh tế theo thời gian, thường là một năm, bằng cách quy cho nó một giá trị tiền tệ. Chúng tôi thường đề cập đến nền kinh tế là của một quốc gia, nhưng đôi khi chúng tôi cũng đề cập đến nền kinh tế của một khu vực (ví dụ: Đông Nam Á) hoặc một thành phố. Chỉ một chỉ số kinh tế là không có nhiều thông tin, như với nhiều thước đo kinh tế và tài chính khác. Tuy nhiên, người ta có thể hiểu được nhiều điều về sức khỏe của một nền kinh tế bằng cách so sánh GDP theo thời gian, chẳng hạn như qua tháng, quý hoặc năm.
 • Báo cáo Việc làm: Một chỉ số kinh tế cho biết tỷ lệ công dân đang làm việc hoặc có việc làm. Vì nó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, nó có tương quan chặt chẽ với GDP. Việc làm của một công dân có liên quan chặt chẽ đến hoạt động sản xuất, tiêu dùng và thu nhập từ thuế của họ. Một chỉ số về việc làm là tỷ lệ thất nghiệp.
 • Tỷ lệ nợ trên GDP: Đây là tỷ lệ GDP của một quốc gia được tính bằng nợ của quốc gia đó. Khả năng trả nợ của một quốc gia có thể được xác định bằng chỉ tiêu này. Tỷ lệ nợ trên GDP thấp nói chung cho thấy một nền kinh tế lành mạnh sản xuất và bán hàng hóa và dịch vụ mà không tích lũy nợ trong tương lai.
 • Thâm hụt công: Khi các khoản chi vượt quá thu hoặc ngân sách nhà nước bị âm trong năm tài chính, được gọi là thâm hụt công.
 • Lạm phát: Lạm phát được xác định bằng sự tăng giá bình quân của hàng hóa và dịch vụ trong một thời gian dài, làm giảm sức mua của đồng tiền.
 • Tiêu dùng: Biểu hiện sự gia tăng nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ. GDP tăng khi tiêu dùng, nhu cầu và sản xuất tăng.
Dưới đây là một số Chỉ số Kinh tế Châu Âu chính:
 • CPI của khu vực đồng tiền chung châu Âu hoặc lạm phát trong khu vực đồng tiền chung châu Âu (lạm phát của EU) – Hàng quý và hàng tháng
 • Chỉ số PMI Zew của Đức hoặc Chỉ số Tâm lý Kinh tế Đức – Hàng tháng
 • Chỉ số sản xuất hàng tháng của Đức
 • GDP tổng hợp của các nước thành viên
 • Tỷ lệ thất nghiệp ở các nước thành viên
Các chỉ số quan trọng đối với nền kinh tế Hoa Kỳ là:
 • GDP hoặc “Tổng sản phẩm quốc nội”, do Bộ Thương mại sản xuất hàng quý dựa trên dữ liệu hàng năm hoặc hàng quý.
 • Tỷ lệ thất nghiệp hoặc “Tỷ lệ thất nghiệp”, được phát hành hàng tháng bởi Bộ Lao động.
 • NFP hoặc Bảng lương phi nông nghiệp, được phát hành hàng tháng, là một chỉ số về tăng trưởng kinh tế. Báo cáo này cho biết có bao nhiêu việc làm được tạo ra trong lĩnh vực phi nông nghiệp ở Hoa Kỳ trong tháng trước. Hoạt động kinh tế và sức khỏe của Mỹ được phản ánh qua con số này.
 • Một báo cáo hàng tháng do Cục Dự trữ Liên bang công bố về hoạt động sản xuất của các công ty.
 • Dữ liệu hàng tháng về tiêu dùng, hoặc “Chi tiêu của Người tiêu dùng”, đại diện cho hai phần ba hoạt động kinh tế.
 • Bộ Thương mại công bố dữ liệu Bán nhà hàng tháng để đo lường tâm lý người tiêu dùng và việc mua nhà mới.
 • Đo lường sức khỏe của người tiêu dùng bằng cách sử dụng “Doanh số Bán lẻ” do Bộ Thương mại xuất bản hàng tháng. Điều này phản ánh sự tăng trưởng doanh số bán lẻ.
Bằng cách theo dõi lịch Forex, bạn có thể theo dõi các chỉ số kinh tế này do chính quyền địa phương công bố.

2. Chỉ số tài chính:​

Trong bối cảnh toàn cầu, các chỉ số tài chính bao gồm hoạt động của ngân hàng trung ương, xu hướng lãi suất, lạm phát, v.v.
 • Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu hoặc quyết định lãi suất của ECB – hàng quý
 • “CPI (Chỉ số giá tiêu dùng)” là thước đo lạm phát hàng tháng ở Mỹ
 • Thông tin chi tiết về các ngân hàng trung ương và thông cáo báo chí của họ
Mặt khác, các chỉ số tài chính cấp công ty minh họa cách một công ty đạt được và duy trì cân bằng tài chính bằng cách đưa ra phân tích về hoạt động của công ty. Nếu bạn đang cân nhắc đầu tư vào cổ phiếu, dữ liệu này có thể đặc biệt hữu ích.

3. Các yếu tố chính trị:​

Các yếu tố thúc đẩy thị trường, chẳng hạn như các yếu tố chính trị, có lẽ là yếu tố dễ hiểu và dễ hiểu nhất. Khi một quốc gia đối mặt với một cuộc bầu cử chính trị, các động lực thị trường sẽ có tác động lớn đến nền kinh tế của quốc gia đó. Sẽ có rất nhiều biến động trên thị trường tài chính trong những tuần trước và sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ.
Chính trị cũng có thể dẫn đến chuyển động thị trường theo những cách sau:
 • Chính sách thuế
 • Luật lao động
 • Luật môi trường
 • Hạn chế thương mại
 • Ổn định chính trị
Xét về những điểm trước đây, các hạn chế thương mại có lẽ là điều hấp dẫn nhất. Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thuộc loại này và đã tác động rất lớn đến thị trường thế giới.

Source: Giao Dịch Ngoại Hối: Những Động Lực Thị Trường Mà Bạn Nên Biết!
 
Top Bottom