Phiên mỹ - phiên new york - bài 4, phần 3 | Cộng Đồng Forex Việt | Cộng Đồng Forex Việt
Cung cấp các tài liệu và thông tin cho môn học giao dịch forex căn bản nhất

Phiên mỹ - (Phiên new york) diễn ra khi nào?

Khi mà dân giao dịch Châu Âu quay lại sau bữa trưa thì dân giao dịch Mỹ bắt đầu ngày làm việc mới. Cũng như phiên Áphiên Âu, phiên Mỹ là một trung tâm tài chính chính yếu mà thế giới quan tâm. Bảng dưới đây cho thấy số điểm biến động của các cặp tiền trong phiên Mỹ:

Đặc điểm của của phiên Mỹ:​

Thanh khoản cao trong đầu phiên Mỹ do giờ trùng giữa phiên Âu và phiên Mỹ · Hầu hết các thông tin phiên Mỹ được công bố đầu phiên. Nên nhớ rằng 85% giao dịch đều liên quan đến đồng USD nên khi tin ra, thị trường sẽ biến động mạnh
  • Khi châu Âu kết thúc phiên thì thanh khoản và biến động sẽ giảm trong suốt buổi chiều của Mỹ (sau 12g đêm giờ VN)
  • Thường có ít biến động vào chiều thứ 6 do phiên Á đã kết thúc giao dịch, còn dân giao dịch tại châu Âu thì chuẩn bị xả hơi.
  • Vào thứ 6 thường có sự đảo chiều trong nửa sau phiên Mỹ do dân giao dịch Mỹ đóng lệnh trước tuần mới, nhằm tránh những biến động thông tin có thể diễn ra trong 2 ngày cuối tuần

Nên giao dịch cặp tiền nào?​

Lưu ý rằng thanh khoản sẽ lên rất cao khi mà phiên Âuphiên Mỹ hoạt động trùng. Bạn có thể giao dịch bất kỳ cặp nào trong giai đoạn này nhưng tốt hơn hết là giao dịch các cặp tiền chính Vì đồng USD là đồng tiền nằm trong bất kỳ cặp tiền chính nào nên cần chú tâm đến các thông tin từ Mỹ một cách cẩn thận khi được công bố. Khi tin được công bố ra, thị trường sẽ biến động rất mạnh
 

Đính kèm

  • 1611824041891.png
    1611824041891.png
    968.6 KB · Lượt xem: 2,569
Top Bottom