Setup xu hướng giao dịch - bài 5 | Cộng Đồng Forex Việt | Cộng Đồng Forex Việt

Setup xu hướng giao dịch - bài 5

Trong phương pháp giao dịch theo xu hướng thì chiêu thức “Thuyền nan ra biển lớn” là một chiêu thức phổ biến và hiệu quả nhất. Để có thể hiểu và áp dụng đúng thì các bạn hãy tham khảo kỹ các giai đoạn hình thành của thị trường như minh họa bên dưới. Khi thị trường hình thành xong giai đoạn 5+ thì đây là thời điểm chiêu thức sẽ được áp dung.

Chúc các bạn giao dịch hiệu quả.

Giai đoạn 1​

Thị trường vẫn chưa có xu hướng.


Giai đoạn 2​

Thị trường đang chuẩn bị bứt phá vùng đỉnh (hoặc vùng đáy). Trong trường hợp giá bứt phá thì khái niệm xu hướng được xác nhận


Giai đoạn 3​

Thị trường đang trong giai đoạn sóng đẩy (impulsive move) và một sóng điều chỉnh (corrective move) khả năng sẽ sắp xuất hiện


Giai đoạn 4​

Thị trường đang trong chu kỳ điều chỉnh. Xu hướng chính bắt đầu của thị trường vẫn chưa tiếp diễn. Trong một Xu hướng tăng thì thị trường có thể giảm tiếp về đáy thấp hơn hoặc trong một Xu hướng giảm thì thị trường có thể tăng tiếp lên vùng đỉnh cao hơn.


Giai đoạn 5.0 và giai đoạn 5.1​

Thị trường kết thúc đợt điều chỉnh và đi theo xu hướng chính. Tuy nhiên một xu hướng tại khung thời gian nhỏ hơn vẫn chưa được tạo ra.


Giai đoạn 5+ (Thuyền nan ra biển lớn)​

Thị trường đang trong giai đoạn 5. Ngoài ra tại khung thời gian nhỏ hơn một xu hướng 1-2-3 cũng được hình thành.


Để các bạn có thể hình dung tốt hơn về set-up “Thuyền nan ra biển lớn” tôi xin chia sẻ một ví dụ trên đồ thị giao dịch.

Đồ thị ngày – Đồ thị dẫn hướng


Đồ thị H4 – Đồ thị giao dịch

 
Top Bottom