Sóng elliott: chỉnh zig-zag đơn & đôi | Cộng Đồng Forex Việt | Cộng Đồng Forex Việt

Sóng elliott: chỉnh zig-zag đơn & đôi

  • Thread starter admin
  • Ngày gửi
  • Replies 0
  • Views 1,510

📈 Sóng Elliott: Chỉnh Zig-Zag Đơn & Đôi
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
💾 Lưu để tham khảo sau này
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Một Zig-Zag là một chuyển động hiệu chỉnh ba sóng đơn giản được ký hiệu A-B-C.
Cấu trúc của nó là 5-3-5 và đỉnh của sóng B thấp hơn đáng kể so với điểm bắt đầu của sóng A.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Đôi khi, việc điều chỉnh Zig-Zag sẽ xảy ra hai, đôi khi thậm chí ba lần liên tiếp.
Điều này chủ yếu xảy ra, khi Zig-Zag đầu tiên không điều chỉnh đủ xa về giá.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
❗️Nếu xảy ra Zig-Zag kép, các Zig-Zag đơn được phân tách bằng một động tác phản động ba lần vẫy, được gắn nhãn Wave X và luôn được điều chỉnh.
 
Top Bottom