Sóng elliott: tam giác mở rộng | Cộng Đồng Forex Việt

Chia sẻ Sóng elliott: tam giác mở rộng

  • Thread starter admin
  • Ngày gửi
  • Replies 0
  • Views 1,679

admin

Administrator
942
27

● Hình tam giác phản ánh sự cân bằng của các lực lượng trên thị trường. Chúng thường đi kèm với việc giảm khối lượng.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
● Hình tam giác là mô hình tiếp tục cho xu hướng hiện tại
● Cấu trúc có năm sóng
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
→ Các điểm kết thúc của Sóng A & C và Sóng B & D có thể được kết nối và đại diện cho các hướng dẫn cho hình tam giác
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
❗️Wave E kết thúc hình tam giác, có xu hướng tạo ra một đột phá giả qua đường xu hướng của sóng A & C
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
→ Hình tam giác không bao giờ xảy ra trong làn sóng 2 / A
→ Chỉ như Wave 4 / B / X / Y
 
Top Bottom