Sử Dụng Chỉ Báo MACD Trong Giao Dịch | Cộng Đồng Forex Việt

Chia sẻ Sử Dụng Chỉ Báo MACD Trong Giao Dịch

Peter Nguyen

Member
112
0

Chỉ báo MACD là gì?​

MACD là một chỉ báo động lượng theo xu hướng đánh giá các lực lượng thị trường và cho biết những thay đổi về động lượng, hướng và sức mạnh của xu hướng giá. MACD sử dụng các đường trung bình động để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng gần các mức hỗ trợ và kháng cự.
MACD được biểu diễn bằng biểu đồ và bao gồm:
  • Đường MACD: nó đo khoảng cách giữa hai đường trung bình động, thường là đường trung bình động hàm mũ (EMA).
  • Đường tín hiệu: xác định những thay đổi trong động lượng giá và kích hoạt các tín hiệu tăng và giảm.
Biểu đồ chỉ đơn giản là biểu thị sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu và dao động trong và xung quanh chỉ định 0. Đường tín hiệu được chỉ định để làm trơn độ nhạy của Đường MACD.

Nó được tính bằng cách trừ đường trung bình động hàm mũ (EMA) dài hạn cho EMA ngắn hạn. Chỉ báo cho thấy xu hướng tăng khi đường MACD hướng lên và xu hướng giảm khi nó giảm xuống dưới mức 0.
  • Đường MACD = EMA 12 – EMA 26
  • Đường tín hiệu = EMA 9
  • Biểu đồ = Sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu
MACD được thiết kế để đo lường mối quan hệ giữa hai đường EMA.

Ưu điểm của việc sử dụng MACD​

Do độ tin cậy và dễ dàng của nó, chỉ báo MACD là một chỉ báo kỹ thuật rất phổ biến được hầu hết các nhà giao dịch và nhà phân tích sử dụng rộng rãi. Nó có khả năng xác nhận sức mạnh của một xu hướng cũng như báo hiệu điểm đảo chiều của xu hướng. Các nhà giao dịch có thể dựa vào MACD để phát hiện xu hướng thị trường tăng và giảm. Nó cũng được sử dụng để xác nhận sức mạnh của các tín hiệu bán và mua.

Mặt khác, MACD có thể kém tin cậy hơn đối với giao dịch dài hạn. Nó thường được sử dụng như một chỉ báo ngắn hạn, có nghĩa là nó được sử dụng tốt nhất để phân tích thị trường trong ngắn hạn. Một nhược điểm khác là MACD đang tụt hậu hoặc chỉ báo theo xu hướng. Điều này có nghĩa là nó chỉ báo hiệu một xu hướng khi nó bắt đầu, không phải trước đó.

Nó đi theo chuyển động của giá, không giống như các chỉ báo hàng đầu báo hiệu một xu hướng trước khi nó xảy ra. Trong khi đó, chỉ báo này không lường trước được tất cả các lần đảo chiều và đôi khi nó có thể báo hiệu các tín hiệu sai lệch đặc biệt là khi sự phân kỳ xảy ra khi giá đi ngang. Điều này thường được gọi là dương tính giả.

Source: Cách Sử Dụng Chỉ Báo MACD Trong Giao Dịch Ngoại Hối
 
Top Bottom