Supply/demand trên trangdingview (the forex việt) | Cộng Đồng Forex Việt | Cộng Đồng Forex Việt

Chia sẻ Supply/demand trên trangdingview (the forex việt)

Chỉ báo hỗ trợ vẽ các vùng Supply/Demand ( cung/cầu) trên tradingview
hiện tại Tradingview đã cấm xuất bản do mình coder và sử dụng ngôn ngử tiếng việt
mình up lại lên đây cho ai cần nhé

Vẻ vùng Supply/Demand​

 • Nguyên liệu sử dụng​

vẽ các vùng cung và cầu dựa trên chỉ báo RSI .
Ví dụ: nếu RSI dưới 30, một vòng cung được vẽ trên biểu đồ và mở rộng miễn là không có giao nhau 30 mới. Tương tự như trên 70. Ngưỡng được đặt theo mặc định là 30, có nghĩa là 30 được thêm vào 0 và trừ đi 100 để cung cấp cho chúng tôi ngưỡng 30/70 cổ điển trên RSI , chỉ có thể được đặt trong cài đặt thông báo.

Bằng cách chỉ vẽ Chỉ báo nhu cầu dưới Cung trên, bạn sẽ nhận được mức SD tự động cập nhật mỗi khi RSI đạt đến 30 hoặc 70. Nếu bạn vẽ Vùng kháng cự / Hỗ trợ, bạn sẽ nhận được một chỉ báo mở rộng. khu vực. thay vì ghi đè lên cái trước đó. Do khu vực được mở rộng, biểu đồ có thể hơi lộn xộn nếu không có phạm vi rõ ràng nào xảy ra.

Ngoài ra còn có cài đặt "thanh xác nhận", nơi bạn có thể cho biết tình hình có bao nhiêu thanh dưới 30/70 bạn muốn trước khi một khu vực được vẽ.

 • chỉ báo hoạt động trên cặp nào?​

Nó hoạt động trên tất cả các cặp tiền tệ, Crypto, chỉ số, chứng khoán.............. ( tất cả)

 • chỉ báo có vẻ lại hay không?​

chỉ báo không bao giờ vẽ lại, đây là điều rất quan trọng mà gần như chỉ the forex việt mới cung cấp được.
 • Hướng dẫn cài đặt​


 1. Coppy code mình đính kèm dưới bài viết
 2. Vào tradingview, nhìn xuống thanh cuối cùng nằm ngang, click vào Pine Editor
 3. Xuất hiện bảng, xóa hết toàn bộ code đang có, và paste mã code mình đính kèm bên dưới
 4. bấm vào menu Thêm Vào Biểu Đồ
 5. hình minh họa


kết quả như sau:


lưu ý: không sử dụng chỉ báo này làm mục đích ca nhân, trao đổi mua bán
trên tinh thần của tác giả the forex việt là luôn luôn chia sẻ
xin cảm ơn
 

Đính kèm

 • Supply Demand .rar
  830 bytes · Lượt xem: 99
Xem thêm với chủ đề tương tự
Top Bottom