Swing trading chuyên sâu - bài 11 | Cộng Đồng Forex Việt | Cộng Đồng Forex Việt

Chia sẻ Swing trading chuyên sâu - bài 11

Swing Trading chuyên sâu - Chiến lược Swing Trading hoàn chỉnh để bắt sóng lớn​

Hôm nay chúng ta sẽ bước vào chiến lược swing trading hoàn chỉnh để bắt con sóng lớn thị trường sau các kiến thức nền cơ bản về swing Trade. Giờ đây ta áp dụng các kiến thức đó vào 1 chiến lược hoàn chỉnh gồm điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh, quản lý lệnh và quản lý vốn.

Swing Trading chuyên sâu - Tổng quan chiến lược​


Ta không muốn sau khi BUY thì giá giảm, cũng như sau khi SELL thì giá tăng, nên ta sẽ đợi giá GIẢM TRƯỚC rồi mới BUY; cũng như đợi giá TĂNG TRƯỚC rồi mới SELL. Nôm na đợi con sóng điều chỉnh diễn ra trước rồi mới vào lệnh theo xu hướng, hay còn gọi là giao dịch con sóng kéo ngược (pull back trading).

Đó là cách tốt nhất để bắt được con sóng lớn, nếu giá đi đúng lệnh, ta sẽ bắt được toàn bộ con sóng ngay từ đầu - mục tiêu cao nhất của swing trading.

Như vậy ta phải có cách để xác định thời điểm mà con sóng kéo ngược kết thúc - tức khi nào giá kết thúc con sóng kéo ngược giảm để quay trở lại xu hướng tăng; hoặc khi nào giá kết thúc con sóng kéo ngược tăng để quay lại xu hướng giảm. Ta sẽ mua bán tại các Vùng hoạt động của Trader (Traders Action Zone - TAZ).

Swing Trading chuyên sâu - Vùng hoạt động của Trader​


Vùng hoạt động của Trader là các vùng tiềm năng để buy lên khi sóng kéo ngược giảm kết thúc; hoặc để sell xuống khi sóng kéo ngược tăng kết thúc.

Trên thị trường cơ bản có 3 dạng Trader: position Trader sẽ mua vào khi có cú phá vỡ mạnh xảy ra khởi đầu xu hướng tăng; momentum Trader sẽ mua vào sau khi giá đã cho thấy động lượng tăng (tức chậm hơn position Trader 1 chút); và swing Trader sẽ mua vào khi giá kéo ngược giảm trong xu hướng tăng.

Ví dụ:Điểm 1: position trader mua vào; điểm 2: momentum trader mua vào; và điểm 3: các vị trí mua của swing trader chính là vùng hoạt động của trader ta đang nói đến.

Vùng hoạt động của trader là khu vực giữa đường SMA 10 và đường EMA 30. Ta sẽ BUY SELL quanh khu vực này.

Tại sao lại là các đường ma này? Vì tổng thể trên tất cả các xu hướng lành mạnh đều có sự tôn trọng với đường SMA 10 và EMA 30, xu hướng quá yếu hay quá mạnh thì ta tránh giao dịch để giữ được lợi thế cao nhất.

Ví dụ:Giá bật tăng sau mỗi lần chạm vào vùng TAZ

Ví dụ:Giá đảo chiều giảm sau mỗi lần chạm vào vùng TAZ

Swing Trading chuyên sâu - Sóng kéo ngược đầu tiên​


Sóng kéo ngược đầu tiên sau khi có sự thay đổi xu hướng là 1 vị trí BUY SELL đẹp nhất. xu hướng có sự thay đổi khi có giao cắt giữa SMA 10 và EMA 30.

Ví dụ:SMA 10 cắt xuống EMA 30 —> xu hướng đảo chiều sang giảm —> SELL tại cuối sóng kéo ngược đầu tiên

Tương tự với kèo BUY sau đó

Sóng kéo ngược đầu tiên sau cú phá vỡ khỏi mô hình/vùng đi ngang cũng là vị trí BUY SELL đẹp.

Ví dụ:Giá phá vỡ khỏi range tích luỹ —> BUY tại sóng kéo ngược đầu tiên

(CÒN TIẾP)
 
Top Bottom