10 mẫu hình price action trader cần phải biết | Cộng Đồng Forex Việt

10 mẫu hình price action trader cần phải biết

  1. admin

    Chia sẻ 10 mẫu hình price action trader cần phải biết - bài 8

    Hôm nay chúng ta sẽ đi qua 10 mẫu hình Price Action quan trọng nhất mà bất kỳ Price Action Trader nào cũng cần phải biết. Các mẫu hình gồm như sau: Mẫu hình Price Action đảo chiều: Nến đảo chiều (reversal bar) Nến đảo chiều chủ chốt (key reversal bar) Nến đuối sức (exhaustion bar) Pinocchio...
Top Bottom