3 quy tắc quan trọng trong day trading | Cộng Đồng Forex Việt

3 quy tắc quan trọng trong day trading

  1. admin

    Chia sẻ 3 quy tắc quan trọng khi day trade bằng price action - bài 23

    Giao dịch hành động giá đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch trong ngày. Điều này là do trong giao dịch trong ngày, thời gian là rất quan trọng. Bằng cách xác định thời gian các mục nhập của bạn với các điểm tới hạn của thị trường, bạn có thể kiếm được lợi nhuận từ các giao dịch nhanh chóng...
Top Bottom