4 bước hồi phục tài khoản | Cộng Đồng Forex Việt

4 bước hồi phục tài khoản

  1. admin

    Chia sẻ 4 bước hồi phục sau khi tài khoản bị thổi bay

    Trích nguồn : 4 Steps to Recover From a Blown Trading Account Khi bạn để cháy tài khoản, thay vì ngồi khóc trong một góc tường, hãy nhớ rằng việc này xảy ra thường xuyên hơn bạn nghĩ. Chắc bạn đã từng được nghe 90% trader thất bại trong năm đầu tiên. Thật ra tôi không biết con số chính xác là...
Top Bottom