bắt đỉnh đáy thị trường | Cộng Đồng Forex Việt

bắt đỉnh đáy thị trường

  1. admin

    Chia sẻ Cách sử dụng vix để xác định thời điểm thị trường

    nguồn biên tập từ How to Use The VIX for Market Timing https://www.swing-trade-stocks.com/vix.html Chỉ số VIX hay Volativity Index, có thể được sử dụng để xác định các thời điểm mà lòng tham hoặc nỗi sợ đang ở mức cực độ trên thị trường, từ đó ta có thể bắt trúng các đỉnh đáy quan trọng. Hệ...
Top Bottom