bắt đỉnh đáy | Cộng Đồng Forex Việt

bắt đỉnh đáy

  1. admin

    Chia sẻ Cách sử dụng vix để xác định thời điểm thị trường

    nguồn biên tập từ How to Use The VIX for Market Timing https://www.swing-trade-stocks.com/vix.html Chỉ số VIX hay Volativity Index, có thể được sử dụng để xác định các thời điểm mà lòng tham hoặc nỗi sợ đang ở mức cực độ trên thị trường, từ đó ta có thể bắt trúng các đỉnh đáy quan trọng. Hệ...
  2. fxpro

    Hệ thống giao dịch đảo ngược xu hướng hàng ngày đơn giản

    Đây là hệ thống sử dụng thuần các indicator với chủ đạo là ZigZag để cho tín hiệu giao dịch. Hệ thống này đã kiếm ổn định 100 pip mỗi tuần cho tác giả trong hơn 1 năm, nay được chia sẻ lại cho anh em ( indicator được đính kèm phía dưới) trích đoạn từ hệ thống giao dịch forexfactory Xin chào...
Top Bottom