biểu đồ ohlc | Cộng Đồng Forex Việt

biểu đồ ohlc

  1. admin

    Những điều cơ bản về biểu đồ dạng thanh (biểu đồ ohlc)

    Biểu đồ dạng thanh hay biểu đồ OHLC – Open, High, Low, Close (giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa) được dùng để tổng hợp các biến động giá trong một khung thời gian xác định. Giá mở cửa (open) được biểu thị bởi một dấu gạch ngang bên phía trái của thanh thẳng đứng. Giá đóng cửa...
Top Bottom