breakout trên khung h4 | Cộng Đồng Forex Việt

breakout trên khung h4

  1. admin

    Chia sẻ Hệ thống giao dịch blade - breakout trên khung h4 (p2)

    hôm nay mình sẽ tiếp tục phần 2 của hệ thống blade trên khung H4 nhé ae tóm tắt lại một chút bài viết trước để anh em ôn lại bài luôn nhé. Các thế đánh của hệ thống Blade: có hai thế, trong đó thế thứ nhất thì quá quen thuộc nhưng ít ai để ít và theo đuổi được nó. Thế thứ hai thì mới lạ hơn...
  2. admin

    Chia sẻ Hệ thống giao dịch blade - breakout trên khung h4 (p1)

    Nguồn dịch thuật tiếng việt từ sách Hệ thống này có tên là Blade, trùng với tên nickname của tôi luôn. Thật ra có tới ba hệ thống khác nhau, một là hệ thống dùng cho scalping trên M5, một là hệ thống dùng cho trading trên khung H4 và một cái là hệ thống phân kỳ. Các bạn yên tâm tôi sẽ chia sẻ...
Top Bottom