các bước thiết lập một chiến lược price action trading | Cộng Đồng Forex Việt

các bước thiết lập một chiến lược price action trading

  1. admin

    Chia sẻ Các bước thiết lập một chiến lược price action trading - bài 10

    Hôm nay chúng ta sẽ đi qua 1 nội dung quan trọng: Thiết lập nên 1 chiến lược Price Action hoàn chỉnh. Rất nhiều các chiến lược Price Action trading đều xoay quanh 1 mẫu hình nào đó như pin bar, inside bar, fakey, … làm chúng ta lầm tưởng rằng mẫu hình Price Action chính là chiến lược. Tuy...
Top Bottom