các dạng kênh giá | Cộng Đồng Forex Việt

các dạng kênh giá

  1. admin

    Lớp học căn bản Kênh giá (channel) - bài 20

    Kênh giá (Channel) - là gì? Nếu chúng ta đào sâu hơn về lý thuyết đường xu hướng và vẽ một đường song song với đường xu hướng tăng hoặc đường xu hướng giảm thì chúng ta sẽ tạo ra được kênh giá. kênh giá này giúp xác định điểm mua và bán. Cả đỉnh và đáy của kênh giá đều thể hiện những vùng hỗ...
Top Bottom