các nhà môi giới | Cộng Đồng Forex Việt

các nhà môi giới

  1. Sơn Xoăn

    Lớp học căn bản Cấu trúc thị trường forex - bài 3

    Thị trường Forex (thị trường ngoại hối) là thị trường phi tập trung, tuy nhiên sự thật là cấu trúc thị trường không hề hỗn loạn mà được sắp xếp theo thứ bậc nhất định. Hệ thống liên ngân hàng Ở tầng trên cùng của thị trường ngoại hối là hệ thống liên ngân hàng. Hệ thống liên ngân hàng bao...
Top Bottom