cách ghi lại nhật ký giao dịch | Cộng Đồng Forex Việt

cách ghi lại nhật ký giao dịch

  1. admin

    Chia sẻ Cách price action trader ghi nhật ký giao dịch - bài 25

    Ai cũng biết ghi lại nhật ký giao dịch là quan trọng để tăng kỹ năng trading, nhưng chi tiết cách ghi thế nào thì chưa chắc ai cũng biết. Đương nhiên mỗi người sẽ có 1 cách ghi nhật ký giao dịch khác nhau, không có 1 quy chuẩn nào chung cả. Có người thấy lịch sử của sàn là đủ, có người ghi lại...
Top Bottom