cách sử dụng vùng price action đi ngang | Cộng Đồng Forex Việt

cách sử dụng vùng price action đi ngang

  1. admin

    Chia sẻ Cách sử dụng vùng price action đi ngang - bài 17

    Khi thấy các kiểu Price Action đi ngang, hay còn gọi là các vùng giá giằng co, anh em nghĩ gì? Nó là cơ hội, vùng nguy hiểm, hay chẳng có gì? Đừng bỏ phí chúng. Các vùng giá giằng co thực ra có khá nhiều ứng dụng. Hãy tận dụng vùng giá giằng co để tăng khả năng đọc hiểu hành động giá của anh em...
Top Bottom