cách vẽ vùng supply demand | Cộng Đồng Forex Việt

cách vẽ vùng supply demand

  1. admin

    Chia sẻ Cách dễ dàng để vẻ vùng supply demand

    Kể từ khi khái niệm vùng supply demand xuất hiện trong giới phân tích kỹ thuật đã có rất nhiều biến thể khác nhau liên quan đến cách nhận biết vùng supply demand. Mỗi chuyên gia mỗi kiểu xác định nên trader rất dễ tẩu hỏa nhập ma, thêm nữa anh em trader cũng hay phụ thuộc indicator nên bị "mất...
Top Bottom