cấu trúc pinch | Cộng Đồng Forex Việt

cấu trúc pinch

  1. admin

    Chia sẻ Cách xác định 4 dạng cấu trúc chính của thị trường

    Kỹ thuật xác định 4 dạng cấu trúc chính của thị trường để phân tích bức tranh tổng thể Thật tốt khi chúng ta tìm thấy các mô hình giá đáng tin cậy xuất hiện trên biểu đồ, nhưng đôi khi bạn vẫn thua lỗ với những mô hình giá đó. Đó chính là vì chúng ta chưa xác định được các cấu trúc giá tại thời...
Top Bottom