cấu trúc thị trường forex | Cộng Đồng Forex Việt

cấu trúc thị trường forex

 1. admin

  Chia sẻ Cấu trúc thị trường theo phương pháp priceaction - phần 2

  hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài cấu trúc thị trường trong phương pháp Priceaction II. Đi theo sóng hồi có tạo đỉnh đáy ( hình thành xu hướng) lưu ý: mình gọi tắt là xu hướng hồi Vào lệnh theo xu hướng hồi có nghĩa là ngược với xu hướng chính, mà ngược với xu hướng chính thì tỉ lệ thắng sẽ...
 2. admin

  Chia sẻ Cấu trúc thị trường theo phương pháp priceaction - phần 1

  Mục đích để bạn hiểu tại sao thị trường di chuyển, hiểu cách nó di chuyển là sẽ trade được. Và topic này chính là topic gỡ loạn, hãy đi vào 1 vài bộ quy tắc do mình tự đặt ra. Topic này nó là về cấu trúc thị trường (Trong những trường hợp dưới đây cái nào trùng với cái của bạn mà bạn đã kiểm...
 3. Sơn Xoăn

  Lớp học căn bản Cấu trúc thị trường forex - bài 3

  Thị trường Forex (thị trường ngoại hối) là thị trường phi tập trung, tuy nhiên sự thật là cấu trúc thị trường không hề hỗn loạn mà được sắp xếp theo thứ bậc nhất định. Hệ thống liên ngân hàng Ở tầng trên cùng của thị trường ngoại hối là hệ thống liên ngân hàng. Hệ thống liên ngân hàng bao...
Top Bottom