chiếc hộp h4 | Cộng Đồng Forex Việt

chiếc hộp h4

  1. admin

    Chia sẻ Hệ thống giao dịch phá vỡ chiếc hộp h4 - 4h box breakout

    các indicator mình đính kèm cuối bài viết bài viết này mình xin giới thiệu một hệ thống giao dịch khá đơn giản cho các anh em trader. Hệ thống này có tên là phá vỡ chiếc hộp H4 (H4 Box Breakout). Trước tiên bạn cần xác định được vùng giá để giao dịch Breakout. Cây nến đầu mỗi tuần sẽ là nến mà...
Top Bottom