chiến lược giao dịch với zigzag

The Smart Telegram Copy Trading
  1. admin

    Chia sẻ Lọc các tín hiệu giao dịch có lợi nhất bằng cách sử dụng chiến lược giao dịch ngoại hối 'zig-zag'

    biên dịch từ : Filtering The Most Profitable Trading Signals Using The ‘Zig-Zag’ Forex Trading Strategy Chỉ báo Zigzag được dùng để biểu thị sự thay đổi hoặc tiếp tục của xu hướng xảy ra trong biến động giá. Thông thường zigzag được trader sử dụng để tìm kiếm điểm đảo chiều trên thị trường...
Top Bottom