đặc điểm của mô hình hai đỉnh | Cộng Đồng Forex Việt

đặc điểm của mô hình hai đỉnh

  1. admin

    Chia sẻ Mô hình giá hai đỉnh - double top - và cách giao dịch

    Mô hình 2 đỉnh là gì? Mô hình hai đỉnh Double Top là mô hình thường xuất hiện trong một xu hướng tăng mạnh. Khi đạt đỉnh thứ 1, giá có xu hướng đảo chiều, tại vùng đảo chiều này sẽ hình thành đáy trung tâm. Nhưng giá không tiếp tục lao xuống mà quay trở về xu hướng tăng trước đó và tạo thành...
Top Bottom