đặc điểm của phiên á | Cộng Đồng Forex Việt

đặc điểm của phiên á

  1. Sơn Xoăn

    Lớp học căn bản Phiên á - phiên tokyo - bài 4, phần 1

    Tổng quan về thị trường forex trong Phiên Á Phiên Á bắt đầu ở trung tâm tài chính Tokyo, ngoài ra Nhật bản còn là một trong những nền kinh tế lớn của thế giới. Thị trường giao dịch ở phiên Á cũng không sôi nổi như phiên Âu và Mỹ và ít có biến động hơn. Tuy nhiên, vào giờ mở của của phiên Á các...
Top Bottom