daily timeframe

The Smart Telegram Copy Trading
  1. admin

    Chia sẻ Biểu đồ hàng ngày so với biểu đồ 1 giờ - bạn nên giao dịch cái nào?

    Để trả lời câu hỏi này quả thật không phải dễ. Bài viết hôm nay sẽ dành riêng cho những trader vẫn còn đang phân văn giữa hai khung thời gian D1 và H1, giữa scalping và swing trading. biên dịch từ : Daily Chart vs 1 Hour Chart – Which One Should You Trade ? Trước khi trả lời chính xác câu hỏi...
Top Bottom