danh sách các sàn forex có giấy phép asic

  1. robbinson

    Diễn Đàn Bán lại data cho anh em IB chạy sàn khai thác liên hệ Sơn 0867872861

    Tôi đang có danh sách khách hàng đăng ký khóa đào tạo trade coin và forex của cty Greencap danh sách bao gồm hơn 16.000 sđt của khách hàng từ tháng 07/2019 đến nay, khách hàng nóng lạnh có đủ danh sách này đã được lọc đảm bảo đúng số đúng tên có email rõ ràng (khách để lại thông tin đăng ký)...
  2. admin

    Quy định asic hay giấy phép asic là gì?

    Quy định ASIC hay giấy phép ASIC là gì? Để bảo vệ nhà đầu tư Úc, chính phủ đã tham gia điều chỉnh ngành đầu tư với việc thành lập Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (the Australian Investment and Securities Committee: ASIC) vào năm 1998. Sự tham gia của qui định ASIC vào giao dịch đã giúp mang lại...
Top Bottom