đặt dừng lỗ ban đầu | Cộng Đồng Forex Việt

đặt dừng lỗ ban đầu

  1. admin

    Chia sẻ Swing trading chuyên sâu - bài 13

    Phương pháp chốt lời tại đỉnh đáy con sóng Hôm nay sau khi học chiến lược vào lệnh với xác suất cao nhất (bài trước) thì ta sẽ học đến chiến lược thoát lệnh/chốt lời. Peter Brandt đã nói rằng “Điểm vào lệnh hầu như không quan trọng. Mấu chốt là bạn thoát ra ở đâu.”, như vậy cũng biết điểm chốt...
Top Bottom