day trading là gì | Cộng Đồng Forex Việt

day trading là gì

  1. admin

    Chia sẻ Day trading là gì? - có nên giao dịch day trading?

    Day Trading là một trong những phong cách giao dịch phổ biến bởi dễ dàng bắt đầu, thời gian giữ lệnh ngắn (không qua đêm) và sẽ giúp Trader tối đa hóa lợi nhuận nếu có kỹ năng giao dịch thành thạo. Nhưng để làm được điều đó không đơn giản chút nào, Day Trading có rất nhiều rủi ro như buộc...
  2. admin

    Chia sẻ Pz day trading - indicator bắt đảo chiều trong ngày theo price action

    PZ Day Trading - Indicator bắt đảo chiều trong ngày theo Price Action Day trading là gì? Day Trading đơn giản là giao dịch trong ngày, tức là Trader sẽ kỳ vọng vào lệnh và giữ lệnh không quá 1 ngày, thậm chí có thể thoát lệnh trong vài giờ hoặc vài phút. Trader ưa thích day trade vì thời...
Top Bottom