điểm bùng phát | Cộng Đồng Forex Việt

điểm bùng phát

  1. admin

    Chia sẻ Điểm bùng phát

    Điểm Bùng Phát PDF Tác giả: Malcolm Gladwell Sinh ngày 3 tháng 9 năm 1963 tại Anh. Tốt nghiệp đại học Trinity, Toronto. Là nhà báo, tác giả và diễn giả tập trung vào lĩnh vực tâm lý học và xã hội học. Một số tác phẩm nổi tiếng khác: Trong chớp mắt (2005), Những kẻ xuất chúng (2008), Chú chó...
Top Bottom