divergence | Cộng Đồng Forex Việt

divergence

  1. admin

    Chia sẻ Hệ thống giao dịch jankone giao dịch với khung thời gian m5

    Trích nguồn : Jankone M5 thread Các công cụ của hệ thống: Để xác định trend, chúng ta sẽ dùng đường MA màu xanh (EMA chu kỳ 21) và đường MA màu đỏ (SMA 50). Trend tăng khi đường MA màu xanh nằm trên đường MA màu đỏ và ngược lại là trend giảm. RSI chu kỳ 6. Nắm vững mô hình nến pinbar. Cách...
Top Bottom