doji bia mộ | Cộng Đồng Forex Việt

doji bia mộ

  1. admin

    Mô hình nến gravestone doji - doji bia mộ

    Nến Doji bia mộ Nến doji bia mộ là một nến đảo chiều tại đỉnh. Một doji bia mộ là một doji đặc thù có giá mở cửa và đóng cửa nằm ở đáy nến và nến có bóng trên dài và không có bóng dưới (nếu có bóng dưới rất nhỏ thì mô hình này vẫn đúng). Vào lúc mở cửa, bên mua đã tiếp tục xu hướng tăng trước...
Top Bottom