đường xu hướng ngắt của pin bar | Cộng Đồng Forex Việt

đường xu hướng ngắt của pin bar

  1. admin

    Đường xu hướng ngắt của pin bar - bài 6

    Việc sử dụng các đường xu hướng không phải là điều phổ biến đối với nhiều nhà giao dịch hành động giá và thành thật mà nói, tôi không chắc tại sao. Có vẻ như trong nỗ lực giữ mọi thứ đơn giản, họ đã quên mất một trong những mức quan trọng nhất trên thị trường - đường xu hướng. Đừng hiểu lầm tôi...
Top Bottom