ea tính khối lượng vào lệnh | Cộng Đồng Forex Việt

ea tính khối lượng vào lệnh

  1. admin

    Chia sẻ Ea hỗ trợ tính khối lượng vào lệnh

    Đây là một công cụ đơn giản để hỗ trợ tính số lots giao dịch dựa vào rủi ro theo % tài khoản giúp quản lý vốn tốt hơn: Cách sử dụng rất đơn giản: Cách 1: + Ấn vào nút [Place Stoploss] EA sẽ vẽ ra một đường ngang tượng trưng cho SL của lệnh + Kéo đường ngang...
Top Bottom