elliot | Cộng Đồng Forex Việt

elliot

  1. admin

    Chia sẻ Dùng macd với sóng elliott: phương pháp giao dịch hiệu quả?

    Mô hình sóng Elliott có tiếng là rất khó để định vị. Nhiều Trader gặp khó khăn khi xác định các bước sóng trên thị trường. Hầu hết Trader dùng sóng cố gắng áp đặt lý thuyết sóng vào thị trường trong khi cách làm đúng ta nên làm là ngược lại. Sử dụng MACD để xác định các mô hình sóng Elliott...
Top Bottom